Kupiczów, wieś gminna, 2002 r. Kościół pw. św. Wacława zbudowany w latach 1907-1911, zamieniony na młyn. Ze zbiorów Stowarzyszenia Upamiętnienia Polaków Pomordowanych na Wołyniu w Zamościu.