Kowel, 1936 r. Kościół - Pomnik Krwi i Chwały pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika, postawiony w latach 1924-1931. Pocztówka-cegiełka na budowę kościoła. Ze zbiorów Tadeusza Marcinkowskiego.