Siomaki, 2002 r. Henryk Janaczek jako dziecko okaleczony podczas napadu UPA na ludność polską kolonii 1 września 1943 r. - na zdjęciu widoczne trwałe uszkodzenia ręki. Ze zbiorów W., E. Siemaszków.