Kowel, 1922 r. Amatorskie Kółko Dramatyczne "Olimp". W środkowym rzędzie siedzi między paniami Rajmund Kopyść. Ze zbiorów Tadeusza Marcinkowskiego.