Kowel. Ul. Łucka w latach 30. Pocztówka. Własność Jadwigi Chojnackiej.