Kowel, podczas I wojny światowej. Gmach gimnazjum męskiego zamienionego wówczas na lazaret wojenny. Pocztówka niemiecka. Ze zbiorów Tadeusza Marcinkowskiego.