Kowel, lata 30-te. Ulica 3 Maja. Z lewej Rajmund Kopyść. Ze zbiorów Tadeusza Marcinkowskiego.