Kowel, przed I wojną światową. Gimnazjum żeńskie Pirogowej. Pocztówka rosyjska. Ze zbiorów Tadeusza Marcinkowskiego.