Kowel, 1931 r. Pierwsza Komunia święta w Szkole Powszechnej im. Prezydenta Rzeczypospolitej prof. Ignacego Mościckiego. Ze zbiorów Tadeusza Marcinkowskiego.