Kowel, 1916 r. Krajobraz nad kanałem Turii. Pocztówka austriacka. Ze zbiorów Tadeusza Marcinkowskiego.