Kowel, 1939 r. Uczennice Gimnazjum Państwowego im. Juliusza Słowackiego przed szkołą. Własność Janiny Zawisza.