Radowicze, kolonia w gminie Turzysk, 1999 r. Kapliczka przydrożna z 1939 r., odnowiona i poświęcona ponownie w 1999 r. Fot. Anatol Sulik. Ze zbiorów Leona Popka.