Kowel, zdjęcie współczesne. Dawna ulica Warszawska. Własność Jadwigi Chojnackiej