Ratno, miasto, 1937 r. Ochotnicza Straż Pożarna podczas defilady z okazji Swięta Niepodległo¶ci (11 listopada). Naczelnik Straży nie umie wykonać komendy „w prawo patrz”, któr± sam wydał - patrzy w lewo. Ze zbiorów Tadeusza Marcinkowskiego.