Kowel, 1918 r. Ulica Kolejowa. Pocztówka niemiecka. Ze zbiorów Tadeusza Marcinkowskiego.