Maciejów, miasteczko, 2000 r. Zniszczony kościół pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika i św. Anny z XVII w. Własność Marii Rakowskiej.