Grabów, lata 30-te. Anna z Nieczujów-Wierzbickich Brzozowska, współwłaścicielka majątku z administratorem. Oboje zamordowani przez Ukraińców 20 września 1939 r. Ze zbiorów Tadeusza Marcinkowskiego.