Serechowicze, wieś w gminie Niesuchoiże, lata międzywojenne. Przejażdżka po jeziorze. Ze zbiorów Tadeusza Marcinkowskiego.