Kowel, lata 30-te. Uczniowie Gimnazjum Państwowego im. Juliusza Słowackiego. W środkowym rzędzie prof. Korfanty, w rzędzie stojących piąty od lewej Ryszard Kopyść, szósty Stanisław Rychliński. Ze zbiorów Tadeusza Marcinkowskiego.