Ks. prałat Feliks Sznarbachowski, inicjator budowy Kościoła – Pomnika. Własność Jadwigi Chojnackiej.