Kowel, zdjęcie współczesne. W dwudziestoleciu międzywojennym Szkoła Miernicza i Drogowa, przed I wojną światową gimnazjum żeńskie (patrz obok). Własność Jadwigi Chojnackiej.