Maciejów, 2000 r. Kościół pw. św. Michała Archanioła z 1701 r., zamieniony w XIX w. na cerkiew. Obok drewniana dzwonnica. Fot. Teresa Marciak.