Równe, miasto, 1914 r. Ulica Dyrektorska. Pocztówka rosyjska.
Równe, 1914 r. Teatr letni w parku. Pocztówka rosyjska.
Równe, 1916 r. Gimnazjum żeńskie. Pocztówka niemiecka.
Równe, 1916 r. Główna ulica. Pocztówka niemiecka.
Równe, przed 1917 r. Główna ulica. Pocztówka rosyjska.
Równe, 1917 r. Odlewnia. Pocztówka rosyjska.
Równe, koniec I wojny światowej. Barokowy pałac książąt Lubomirskich z przełomu XVII i XVIII w. Zniszczony podczas wojny z bolszewikami oraz spalony w 1927 r. Pocztówka rosyjska.
Równe, 1937 r. Ulica 3 Maja. Pocztówka.
Równe, lata międzywojenne. Ulica 3 Maja. Pocztówka.
Równe, 1935 r. Wiceprezes Sądu Okręgowego Wincenty Szawłowski z żoną Marią i dziećmi Ryszardem i Janiną.
Równe, 1936 r. Po środku notariusz Samuel Iwanow, zamordowany podczas okupacji sowieckiej przez NKWD. Z lewej jego syn Eugeniusz, z prawej w mundurze wojskowym kolega syna Kazimierz Gajewski.
Równe, 15 listopada 1936 r. Koło ministrantów przy parafii Równe z opiekunem ks. Antonim Chomickim. Wśród ministrantów znajdują się (w nieoznaczonych miejscach): zarząd koła - prezes Jan Słodkowski, sekretarz Tadeusz Walik, gospodarz Henryk Sidor; członkowie - J. Gałęzowski, M. Gładki, K.Gomółka, Grochota, W. Hinek, K. Jaśkiewicz, S. Jędrzejczyk, S. Kajpus, M. Kępa, Królikowski, Lalikowski, T. I J. Łachwa, Maliszewski, W. Marchewka, Z. Marszałek, Mazurek, J. Migarzew, Z. Misiak, B. Pastuszka, Piwoński, J. Potocki, J. Pupko, J. Pytko, S. Sądej, Sikorski, Slezyngier, W. Słodkowski, R. Stankiewicz, Walach, Wołoszyn, T. Wójcik, K. i T. Zeljajasz.
Równe, 1937 r. Wasągiem powozi Jerzy Bonkowicz-Sittauer, starosta dubieński.
Równe, lata międzywojenne. Zdjęcie na zakończenie służby wojskowej w 21. Pułku Ułanów Nadwiślańskich, stacjonującym w mieście.
Równe, 1996 r. Cmentarz rzymskokatolicki. Groby 150 żołnierzy polskich poległych podczas wojny polsko-bolszewickiej 1920 r., bez nazwisk i tablicy informującej o pochowanych.
Równe, 2001 r. Cmentarz - nieliczne ocalałe polskie nagrobki, wymagające konserwacji.
Równe, 2001 r. Cmentarz rzymskokatolicki. Nieliczne ocalałe polskie nagrobki, wymagające konserwacji (inne zdjęcie).
Równe, 2002 r. Cerkiew Uspieńska (pw. Zaśnięcia Matki Bożej) z 1756 r.
Szpanów Cukrownia, osada w gminie Równe, 1935 r. Przedstawienie dziecięce uczniów Szkoły Powszechnej i przedszkola przy Cukrowni Szpanów. Z lewej przedszkolanka Józefa Polińska.
Parafia Szpanów, 1935 r. Pierwsza Komunia św. dzieci ze szkoły powszechnej przy Cukrowni Szpanów. Między dziećmi ks. proboszcz Wojciech Kamiński.
Tynne, wieś w gminie Równe, 1922 r. Żniwa.
Tynne, lata 30-te. Kobiety pracujące w polu.
Tynne, lata 30-te. Młyn wodny.
Hallerówka, osada wojskowa koło wsi Tynne, 1925 r. Wielkanoc. Święcenie pokarmów przez księdza.
Hallerówka, lata 1937-1938. Dom osadnika Jerzego Bonkowicza-Sittauera.
Hallerówka, 1938 r. Nowa przechowalnia owoców w osadzie Jerzego Bonkowicza-Sittauera.
Basowy Kąt (Basów Kut), wieś w gminie Równe, 1936 r. Kąpiel w rzece Uście. Na pierwszym planie córki Jerzego Bonkowicza-Sittauera, starosty dubieńskiego: Sława, Jadzia, Marysia.
Hruszwica, lata 30-te, majątek Wandy i Stanisława Grekowiczów oraz Zbigniewa Janczarskiego w gminie Diatkiewicze. Dwór, widok od frontu.
Hruszwica, lata 30-te. Dwór od strony południowej.
Hruszwica, 2000 r. Po dworze, parku i sadzie pozostało wzniesienie z kasztanem, który rósł na gazonie przed dworem (miejsce wykonania zdjęcia).
Hruszwica. Pocztówka z lat 30-tych z projektem budowanego wówczas na terenie wsi kościoła.
Klewań, 1911 r. Zamek książąt Czartoryskich z końca XV w., mieszczący w latach 1817-1832 polskie gimnazjum (zlikwidowane przez władze carskie). Do I wojny światowej prawosławne seminarium duchowne. Zniszczony podczas I wojny światowej. W okresie międzywojennym częściowo restaurowany, mieścił szkołę. Pocztówka.
Klewań, 2000 r. Zamek książąt Czartoryskich - stan obecny.
Klewań, 1993 r. Msza św. odpustowa wewnątrz zniszczonego kościoła z 1630 r.
Klewań, 2000 r. Kościół pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny z 1630 r. W 1943 r. i początku 1944 r. schronienie ludności polskiej przed nacjonalistami ukraińskimi i punkt obrony. Obecnie w remoncie.
Klewań, 2001 r. Wnętrze kościoła.
Nadleśnictwo Miłostów w gminie Klewań, 1938 r. Ślub córki nadleśniczego inż. Adama Stencla - Ewy z Przemysławem Matyjaszewskim - wyjazd do kościoła w Klewaniu.
Nadleśniczówka 'Straszny Jar' w Leśnictwie Bielów Nadleśnictwa Miłostów (dobra Liceum Krzemienieckiego), przed 1939 r.
Nadleśniczówka 'Straszny Jar' w zbliżeniu, 1930 r.
Nadleśniczówka 'Straszny Jar'.
Droga do wsi Żuków w gminie Klewań, lata międzywojenne.
Korzec, miasteczko, siedziba gminy, lata międzywojenne. Ruiny zamku książąt Czartoryskich z połowy XVI w., zniszczonego przez pożar w 1832 r.
Korzec, 2000 r. Ruiny zamku książąt Czartoryskich współcześnie.
Korzec, 1934 r. Zlot młodzieży Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Związku Harcerstwa Polskiego i Związku Strzeleckiego 'Strzelec'. Najniżej orkiestra parafii Ludwipol z powiatu kostopolskiego.
Korzec, 2000 r. Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z 1706 r., barokowy. W latach 1960-1990 przechowywano w nim chemikalia. Odrestaurowany po zniszczeniach został zwrócony katolikom. Obecnie Kościół pw. św. Antoniego.
Korzec, 2000 r. Górna część cerkwi św. Mikołaja z 1836 r., w stylu empirowym.
Korzec, 2000 r. Obraz Matki Boskiej Koreckiej, znajdujący się w korzeckiej cerkwi.
Międzyrzec Korzecki, miasteczko, siedziba gminy. Synagoga z XVIII w. fundacji Steckich. Fot. bez daty.
Wacławka, kolonia w gminie Międzyrzec, 1931/1932 r. Dzieci i młodzież ze Szkoły Powszechnej z nauczycielem Łakomskim.
Wacławka, 1935 r. Dzieci i młodzież ze Szkoły Powszechnej z nauczycielem Makowem.
Wacławka, 1937 r. Budynek szkoły. Przed wejściem nauczyciel Józef Durek z mamą.
Wycieczka szkolna dzieci z kolonii Wacławka i Klecka Mała nad rzekę Słucz, 1937 r.
Nauczyciele szkół w gminie Międzyrzec, 1938 r.: Józef Durek z kolonii Wacławka, Jan Górny z osady Wola Małyńska, Jan Omak z kolonii Klecka Mała, NN ze wsi Topcza.
Wacławka, 1938 r. Drużyna Związku Strzeleckiego podczas inspekcji Korpusu Ochrony Pogranicza (KOP) z Niewirkowa z opiekunem drużyny - nauczycielem Józefem Durkiem.
Stanisław Mazurkiewicz, osadnik wojskowy z osady Wola Małyńska w gminie Międzyrzec, wzięty do niewoli niemieckiej podczas kampanii wrześniowej 1939 r. Zdjęcie z 1942 r. z obozu jenieckiego na wyspie Rugia.
Wołyńska droga, przed 1939 r. Pocztówka.
Polowanie w lasach szubkowskich w gminie Tuczyn, lata 30-te. Pierwszy od prawej Witold Charewicz.
Dwór w majątku Szubków w gminie Tuczyn, skonfiskowany po 1863 r. przez władze carskie Tadeuszowi Dzierzbickiemu, uczestnikowi Powstania Styczniowego. W latach 1924-1939 w budynku tym mieściła się Szkoła Rolnicza. Zdjęcie z lat międzywojennych.
Resztki ze skonfiskowanego po Powstaniu Styczniowym majątku Szubków zwane 'Krystynówką', własność Olgi z Rybczyńskich Charewiczowej.

Nadleśnictwo Miłostów (dobra Liceum Krzemienieckiego) w gminie Klewań, przed 1939 r. Inż. Adam Stencel w biurze nadleśnictwa. Zamordowany nocą z 6 na 7 marca 1943 r. przez UPA we wsi Żuków (Nowy lub Stary) w gminie Klewań.
Nadleśniczówka 'Straszny Jar' w Leśnictwie Bielów Nadleśnictwa Miłostów, 1938 r. Na zdjęciu cztery córki inż. Adama Stencla, z których trzy zostały wraz z ojcem zamordowane przez UPA w Żukowie (Starym lub Nowym) w gminie Klewań (nocą z 6 na 7 marca 1943 r.): na samej górze Maria Stenclówna, niżej we wzorzystej sukience Ewa ze Stenclów Matyjaszkiewicz (zamordowana z mężem) oraz obok z lewej Krystyna Stencel, później Nowaczyńska (zamordowana z mężem). Najniżej z lewej: Anna ze Stenclów Skórzewska oraz bratanica jej matki - Zofia Mroczkiewicz.
Nadleśniczówka 'Straszny Jar', 1938 r. Ewa (z lewej) i Krystyna Stenclówny zamordowane przez UPA.
Karłowszczyzna, osada w gminie Aleksandria. Kościół pw. Najświętszej Panny Marii Królowej Polski, postawiony w latach 1934-1937 ze składek osadników wojskowych, zniszczony przez Ukraińców.
Mapa - miejsca zbrodni ludobójstwa ukraińskiego na Polakach. Opracowanie Ewy Siemaszko w książce: W. E. Siemaszków 'Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945', Wydawnictwo von Borowiecky, Warszawa 2000.

Powiat rówieński - zajmował środkowo-wschodnią część województwa wołyńskiego i graniczył: od zachodu z powiatami dubieńskim i łuckim, od północy z powiatem kostopolskim, od wschodu wzdłuż granicy z ZSRR, zaś od południa graniczył z powiatem zdołbunowskim.
Powierzchnia powiatu wynosiła 2.898 km2, a ludność 252,8 tys. osób (według spisu z 1931 r.), a więc dawała stosunkowo duży wskaźnik gęstości zamieszkania, bo 87 osób na 1 km2.
Powiat w większości zamieszkiwała ludność ukraińska licząca 160,6 tys. osób (63,5%). Drugą narodowością pod względem liczebności byli tam Polacy w liczbie 37,0 tys. osób. Reszta to głównie Żydzi oraz Niemcy i Czesi.
Na terenie powiatu usytuowane były 2 miasta (Równe, Korzec), 9 gmin wiejskich, 308 gromad wiejskich (sołectw). Do dziś zdołano ustalić, że na terenie powiatu rówieńskiego rzezie ludności polskiej dokonane w latach 1939-1944 przez nacjonalistów ukraińskich pochłonęły ogółem około 1.000 osób. Według naszej oceny, stanowi to niewiele ponad 10% ogólnej liczby wymordowanych Polaków w powiecie rówieńskim, którą ocenia się na 7.400 osób.


Powrót do strony głównej serwisu "Wołyń naszych przodków" www.nawolyniu.pl