Równe, 15 listopada 1936 r. Koło ministrantów przy parafii Równe z opiekunem ks. Antonim Chomickim. Wśród ministrantów znajdują się (w nieoznaczonych miejscach): zarząd koła - prezes Jan Słodkowski, sekretarz Tadeusz Walik, gospodarz Henryk Sidor; członkowie - J. Gałęzowski, M. Gładki, K.Gomółka, Grochota, W. Hinek, K. Jaśkiewicz, S. Jędrzejczyk, S. Kajpus, M. Kępa, Królikowski, Lalikowski, T. I J. Łachwa, Maliszewski, W. Marchewka, Z. Marszałek, Mazurek, J. Migarzew, Z. Misiak, B. Pastuszka, Piwoński, J. Potocki, J. Pupko, J. Pytko, S. Sądej, Sikorski, Slezyngier, W. Słodkowski, R. Stankiewicz, Walach, Wołoszyn, T. Wójcik, K. i T. Zeljajasz. Ze zbiorów T. Wawrzonka (dar H. Sidora).