Równe, 1936 r. Po środku notariusz Samuel Iwanow, zamordowany podczas okupacji sowieckiej przez NKWD. Z lewej jego syn Eugeniusz, z prawej w mundurze wojskowym kolega syna Kazimierz Gajewski. Własność M. Maziarz.