Równe, 1996 r. Cmentarz rzymskokatolicki. Groby 150 żołnierzy polskich poległych podczas wojny polsko-bolszewickiej 1920 r., bez nazwisk i tablicy informującej o pochowanych. Fot. T. Wawrzonek.