Równe, 2001 r. Cmentarz rzymskokatolicki. Nieliczne ocalałe polskie nagrobki, wymagające konserwacji (inne zdjęcie). Fot. T. Wawrzonek.