Stanisław Mazurkiewicz, osadnik wojskowy z osady Wola Małyńska w gminie Międzyrzec, wzięty do niewoli niemieckiej podczas kampanii wrześniowej 1939 r. Zdjęcie z 1942 r. z obozu jenieckiego na wyspie Rugia. Ze zbiorów W., E. Siemaszków (dar J. Durka).