Wacławka, 1938 r. Drużyna Związku Strzeleckiego podczas inspekcji Korpusu Ochrony Pogranicza (KOP) z Niewirkowa z opiekunem drużyny - nauczycielem Józefem Durkiem. Ze zbiorów W., E. Siemaszków (dar J. Durka).