Wołyńska droga, przed 1939 r. Pocztówka. Własność M. Matyjaszewskiej.