Nadleśniczówka "Straszny Jar". Własność M. Matyjaszewskiej.