Równe, lata międzywojenne. Ulica 3 Maja. Pocztówka. Ze zbiorów T. Marcinkowskiego.