Klewań, 1993 r. Msza św. odpustowa wewnątrz zniszczonego kościoła z 1630 r. Własność M. Matyjaszewskiej.