Równe, 1916 r. Główna ulica. Pocztówka niemiecka. Ze zbiorów T. Marcinkowskiego.