Wycieczka szkolna dzieci z kolonii Wacławka i Klecka Mała nad rzekę Słucz, 1937 r. Ze zbiorów W., E. Siemaszków (dar J. Durka).