Polowanie w lasach szubkowskich w gminie Tuczyn, lata 30-te. Pierwszy od prawej Witold Charewicz. Własność B. Charewicz-Wiśnickiej.