Równe, przed 1917 r. Główna ulica. Pocztówka rosyjska. Ze zbiorów T. Marcinkowskiego.