Korzec, 1934 r. Zlot młodzieży Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Związku Harcerstwa Polskiego i Związku Strzeleckiego "Strzelec". Najniżej orkiestra parafii Ludwipol z powiatu kostopolskiego. Własność J. Marciniak.