Równe, 1916 r. Gimnazjum żeńskie. Pocztówka niemiecka. Ze zbiorów T. Marcinkowskiego.