Nadleśniczówka "Straszny Jar" w zbliżeniu, 1930 r. Własność M. Matyjaszewskiej.