Równe, 1937 r. Ulica 3 Maja. Pocztówka. Ze zbiorów T. Marcinkowskiego.