Klewań, 2000 r. Zamek książąt Czartoryskich - stan obecny. Fot. T. Marciak.