Hallerówka, 1938 r. Nowa przechowalnia owoców w osadzie Jerzego Bonkowicza-Sittauera. Ze zbiorów rodziny Bonkowiczów-Sittauerów.