Resztki ze skonfiskowanego po Powstaniu Styczniowym majątku Szubków zwane "Krystynówką", własność Olgi z Rybczyńskich Charewiczowej. Własność B. Charewicz-Wiśnickiej.