Dwór w majątku Szubków w gminie Tuczyn, skonfiskowany po 1863 r. przez władze carskie Tadeuszowi Dzierzbickiemu, uczestnikowi Powstania Styczniowego. W latach 1924-1939 w budynku tym mieściła się Szkoła Rolnicza. Zdjęcie z lat międzywojennych. Własność B. Charewicz-Wiśnickiej.