Międzyrzec Korzecki, miasteczko, siedziba gminy. Synagoga z XVIII w. fundacji Steckich. Fot. bez daty. Ze zbiorów L. Popka.