Nadleśniczówka "Straszny Jar", 1938 r. Ewa (z lewej) i Krystyna Stenclówny zamordowane przez UPA. Własność M. Matyjaszewskiej.