Parafia Szpanów, 1935 r. Pierwsza Komunia św. dzieci ze szkoły powszechnej przy Cukrowni Szpanów. Między dziećmi ks. proboszcz Wojciech Kamiński. Własność A. Kucowskiego.