Klewań, 1911 r. Zamek książąt Czartoryskich z końca XV w., mieszczący w latach 1817-1832 polskie gimnazjum (zlikwidowane przez władze carskie). Do I wojny światowej prawosławne seminarium duchowne. Zniszczony podczas I wojny światowej. W okresie międzywojennym częściowo restaurowany, mieścił szkołę. Pocztówka. Ze zbiorów T. Marcinkowskiego.