Korzec, 2000 r. Ruiny zamku książąt Czartoryskich współcześnie. Fot. T. Marciak.